In week 12 op dinsdag en vrijdagavond werden er workshops gehouden bij Jong Nederland Neer. Op dinsdagavond 20 maart de workshop "Tiener top 5". Voor Jong Nederland zijn Tiener- of seniorengroepen belangrijk. Nieuwe leiding, dus nieuwe vrijwilligers, komen veelal uit deze groepen voort. Het zijn later vaak de beste vrijwilligers; zij hebben immers zelf ervaren wat Jong Nederland is en wat dit voor de ontwikkeling
(Ontspanning en ontplooiing) van een kind kan betekenen. Het blijft echter moeilijk deze tieners te bereiken. Driftige pogingen om groepen tieners bijelkaar te houden zijn, in veel afdelingen, mislukt. Na de basisschool houden tieners het vaak voor gezien bij Jong Nederland, dit doordat hun vrijetijdsindeling anders wordt. Bij de seniorengroepen zien we dat er niet altijd meer wordt gekozen om een uitdagend programma aan te bieden; er worden voor de hand liggende activiteiten aangeboden uit gemak. De activiteiten worden door de tieners kritisch beoordeeld en vaak al snel bestempeld als 'niet leuk'of 'saai'. Hierdoor weet de leiding op een gegeven moment niet meer wat ze aan moet bieden en daardoor vallen ze terug op een paar activiteiten waarvan ze zeker zijn dat de tieners ze wel leuk vinden. Zo komt al snel de klad er in, zowel bij de tieners als bij de leiding. hier willen wij verandering in brengen. We willen de tieners weer voor ons winnen. Workshops 2012
Workshops 2012 Workshop: Discussieavond over Jong Nederland Neer
Op vrijdagavond werd er een discussieavond gehouden over hoe nieuwe leiding te werven en te behouden. In eerste instantie werden er stellingen opgehangen waarop iedereen stickertje op moest plakken of ze dit juist of onjuist vonden. Bij sommige stellingen was het wel duidelijk. Vervolgens werden er een viertal stellingen uitgepikt die met groepjes werden besproken over wat te doen hiermee en hoe mee om te gaan. Daarna werden deze voorgedragen voor de hele groep en kwam er een discussie opgang. Kortom een leerzame avond. Na deze avond moet met aan de gang met de punten die verbeterd moeten worden. Deze avond werd afgesloten met een drankje en wat snacks. Namens de organisatie, bedankt voor jullie medewerking. Ook willen we Har Geenen en Janneke Bergs bedanken voor het organiseren van deze avond. Ook Jong Nederland Limburg bedankt voor de medewerking op deze avond.
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar nieuwsberichten 2012