6-12-2015
Afschiedsspeech 2015
Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest van Jong Nederland Neer heeft Har Geenen op zaterdag 31 oktober 2015 op de leidingactiviteit officieel het stokje overgedragen aan Maik Dirkx. Echter deze benoeming moest nog eerst goedgekeurd worden op een officiele leidingvergadering. Deze leidingvergadering heeft plaatsgevonden op vrijdag 20 november 2015. Maik is toen echt officieel goedgekeurd door de leiding. Op deze avond is toen ook de voorzittershamer aan Maik overgedragen. Verder is in deze vergadering Daan Metsemakers benoemd tot vice-voorzitter van Jong Nederland Neer. Tijdens een speech van onze nieuwe voorzitter werden er nog wat herinneringen opgehaald van vroegere jaren en ook een traantje weggepikt. Har Geenen zal Jong Nederland Neer niet helemaal verlaten want hij zit ook nog in de klusgroep en zal zich dan ook nog wel af en toe laten zien. Maik is ook niet helemaal een vreemde van Jong Nederland Neer. Hij is in het verleden ook jaren actief geweest als leider van JNN en kent Jong Nederland Neer wel een beetje, al zal hij wel moeten wennen aan enkele veranderingen en de grootte van de vereniging die in de loop der jaren wel wat gegroeid is. Har veel succes in je verdere bezigheden na Jong Nederland en Maik van harte welkom in onze vereniging.
Terug naar nieuwsberichten 2015