Logo JNN Logo JNN
JONG NEDERLAND NEER, EEN CLUB VOL SPEL EN AVONTUUR

Beste ouders,

Jong Nederland Neer wil haar leden en ouders goed informeren, vandaar deze website. We vinden het belangrijk dat u weet wie er voor de groepen staan. We proberen elke groep te laten leiden door 5 à 6 personen. Omdat de groepen gemengd zijn zorgen we dat er leiders en leidsters in elke groep zijn, vooral bij de jongere groepen. leiders/-sters gaan op cursus en een aantal leiders heeft een EHBO of een gedeeltelijke BHV cursus. Jong Nederland Neer kent een algemeen leidingbestuur en een stichtingbestuur dat een aantal groepsoverstijgende zaken samen met de groepsleiding regelt. De activiteiten concentreren zich rond de drie spelpijlers van Jong Nederland: "Sport en spel", "Creativiteit" en "Buitenleven". Concrete voorbeelden zijn: Kringspelen, balspellen, knutselen, toneel, zeskamp, survival, bosspellen, zwemmen en speurtochten enz. Het beste kunt u uw kind speelkleren laten aantrekken die vuil mogen worden. Naast de normale groepsavonden zijn er een aantal kampen. Twee keer per jaar gaat iedere groep apart op weekend. Een keer per jaar gaan we met alle groepen gezamenlijk een week op kamp. Op deze website wordt elke week aangekondigd of en hoe laat de groepen zijn. In principe hebben de kinderen groepsavond op een vaste dag in de week, met vaste tijden. Als er iets afwijkends gepland is wordt dat vermeld in bovenstaande media of krijgt uw kind een briefje mee. Aparte gezamenlijke activiteiten worden ook vermeld in het "Naers Blaedje".

Let erop dat uw kinderen niet te vroeg bij het Patronaat zijn in verband met de verkeersonveiligheid voor het Patronaat. Heeft u vragen of opmerkingen loop dan, als u uw kind komt halen na een groepsavond, gerust eens binnen. U kunt dan ook eens zien hoe de leiding met uw kind omgaat. Het liefst zien we u natuurlijk voor een persoonlijk gesprek.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft Monique Sijben en Luc Peeters benoemd tot vertrouwenspersonen. Dit is een uitvloeisel van het vaststellen van het protocol ongewenste intimiteiten door alle afdelingen van Jong Nederland Limburg. Dit protocol bevat alle regels en maatregelen die Jong Nederland hanteert bij (een vermoeden van) ongewenste intimiteiten en/of seksueel misbruik. We hebben dit gedaan omdat we een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het beschermen van de kinderen die wekelijks naar de groepsbijeenkomsten komen. Mocht u als ouder of jij als lid signalen ontvangen dat er op dit gebied ergens iets niet in orde is neem dan contact op met Monique Sijben of Luc Peeters. Hij/Zij zal dit in vertrouwen behandelen en u uitleggen welke regels wij daarbij hanteren. Telefoonnummer Monique is: 0475-494642, telefoonnummer Luc is: 0475-493437. Ook voor andere vertrouwelijke zaken die met uw kind te maken hebben en die u niet met de groepsleiding denkt te kunnen bespreken kunt u bij hem of haar terecht. Heb je vragen of opmerkingen over je groep of wat dan ook, mail dan naar info@jongnederlandneer.nl! De webmaster zal zorgen dat jouw mail bij de juiste persoon terecht komt.

Leergeld

Voor ieder kind moet het mogelijk zijn om te kunnen ontspannen en zich sociaal te kunnen ontwikkelen. Binnen Jong Nederland Neer zijn hier tal van mogelijkheden, in alle leeftijd fases. Ook voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen moet deze mogelijkheid er zijn. Dit kan via "Stichting Leergeld Leudal". Bel of mail met leergeldleudal@gmail.com, 06-36085727.

Voor vragen kan men altijd bij het bestuur van Jong Nederland Neer terecht.

Werkgroep vrijwilligersondersteuning

Wij als Jong Nederland Neer vinden het belangrijk dat de leiding, de vrijwilligers met een goed gevoel voor de groep staan. Daarvoor heeft het bestuur een werkgroep vrijwilligersondersteuning opgericht, die zich o.a. bezig houdt met het begeleiden van nieuwe vrijwilligers. Het zoeken naar geschikte cursussen en workshops die vanuit het Provinciaal Bureau aangeboden worden en kijken of iederereen wel met de juiste mensen voor de juiste groep staat. Omdat we het belangrijk vinden dat de leiding iets van scholing heeft gehad rondom het werken met kinderen, stellen we de introductiecursus van Jong Nederland Limburg verplicht aan alle leiding. In deze cursus leren ze in een paar bijeenkomsten hoe ze voor de groep moeten staan, hoe ze een leuk programma op kunnen stellen, hoe je met bepaalde kinderen in je groep om kunt gaan etc. Ook dient iedere leider/ster een VOG (verplicht) aan te leveren welke gericht is op het omgaan met kindere.Ook laten we leiding die geïnteresseerd is, deelnemen aan de kampcursus die opleidt tot kampleider en volgen er mensen EHBO-BHVcursussen.